Beeball Rookies

Vanaf 4 t.e.m. 7 jaar 

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 60

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Beeball Majors

Vanaf 8 t.e.m. 9 jaar 

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 100

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Miniemen

Vanaf 10 t.e.m. 12 jaar 

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 100

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Cadetten

Vanaf 13 t.e.m. 15 jaar 

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 110

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Junioren (M/V)

Vanaf 16 t.e.m. 18 jaar

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 130

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Senioren:                      

Vanaf 19 jaar tot ..

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 150

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Softball Dames

Vanaf 19 jaar tot .. 

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 150

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

Recreanten

Vanaf 14 jaar tot ..

Lidgeld inclusief gebruik bovenshirt: € 60

Waarborg uniform (éénmalig): € 50

 

Hoe betalen?

Lidgeld en waarborg worden gestort op rekening BE75 4032 0582 2151 op naam van BBSV VZW

Met vermelding van: NAAM + VOORNAAM + TEAM

Wie nog een of meerdere broek(en) heeft van de club hoeft die niet langer in te leveren wanneer hij of zij de club verlaat.
De grijze wedstrijdbroek dient zelf aangekocht worden.

Kroostrijke gezinnen (vanaf 3 betalende leden) kunnen korting bekomen: Jo@beverenlions.be 

Ook houders van een Uitpas kunnen een aanzienlijke korting bekomen.
Info vind je op volgende site:  https://www.beveren.be/nl/uitpas
Voor meer informatie ivm de Uitpas kan je contact opnemen met jonathan@beverenlions.be

Gezinnen die moeilijkheden ondervinden in het onmiddellijk betalen van het lidgeld, kunnen contact opnemen met jo@beverenlions om een gespreide betaling te bespreken.