ALGEMEEN

 • Het bestuur vindt het belangrijk dat Beveren Lions een warme familieclub blijft, waar een open geest en sportiviteit, maar zeker ook gezelligheid voorop staat.
 • Wij zijn voor fair play:
  • Dit is een spel
  • Spelplezier staat voorop
  • Spelers zijn geen pro’s
  • Coaches zijn vrijwilligers
  • Umpires zijn mensen
  • Dit is geen major league
 • Onze focus ligt op een club met familiaal karakter met het oog op spelplezier en gelijke kansen voor iedereen.
 • Iedereen is welkom in onze club, ongeacht culturele achtergrond, etnische afkomst, geloof, seksuele geaardheid, ...
 • Kampioen spelen is leuk maar vormt niet onze hoofddoelstelling. We vinden het als club belangrijk dat alle spelers leren omgaan met winst en verlies en leren functioneren in een team.
 • Alle communicatie zal gevoerd worden via twizzit.

 

VRIJWILLIGERS

 • Onze club draait op vrijwilligers. Zonder deze mensen kan onze club niet blijven functioneren.  Daarom verwachten wij van elk lid, groot en klein, hulp bij onderstaand zaken:
  • Umpires
  • Scorers
  • Kantine medewerkers
  • Evenementen
  • ...
 • We streven ernaar ouders en supporters te betrekken in de jeugdwerking door het organiseren van regionale scorers en umpirecursussen. Verder zorgen we voor de uitbouw van ons vrijwilligersnetwerk.

 

RESPECT

 • Wij tonen respect voor alle spelers, ouders, vrijwilligers, en supporters van alle clubs, dit zowel op eigen terrein als buitenshuis, alsook op Sociale Media.
 • Wij tonen respect voor al het materiaal en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld, zowel op eigen terrein als buitenshuis.
 • Alle spelers zorgen bij het verlaten van een veld voor een nette dugout en helpen ook bij het goedleggen van het veld.
 • Roken, alcoholgebruik en/of dronkenschap worden niet getolereerd op het veld en in de dugout.
 • Eten in de dugout is niet gepast tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Wij hanteren een nultolerantie m.b.t. drugs en doping in onze club.
 • Grensoverschrijdend gedrag, pesten, fysiek- en verbaal geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ... willen we bij de club voorkomen. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld om deze dingen bespreekbaar te maken.  Deze kan:
  • Advies geven om het probleem op te lossen
  • Helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek
  • Of gewoon een luisterend oor bieden
  • ...

 

DOELSTELLINGEN

 • Behouden van het jeugdaantal en stimuleren van groei door middel van initiaties, vriendjesdagen, sportkampen, promo op sportbeurzen en speeldagen.
 • Trainers motiveren en bewust maken van de kracht van bijscholing in functie van de kwaliteit.

 

HET SPORTIEVE

 • Hulpcoach worden kan vanaf 15 jaar. Een hoofdcoach moet minimum 18 jaar zijn.
 • De 1ste ploeg heren en dames worden gevormd op basis van eigen jeugd.
 • De hoofdcoach leidt het team en neemt beslissingen in functie van het algemeen belang van het team en de club.
 • Een beslissing van de coach is bindend, er wordt niet over gediscussieerd tijdens een wedstrijd. De coach is steeds bereid om na afloop van de wedstrijd een sereen en constructief gesprek te voeren.
 • Deelname aan wedstrijden wordt gegarandeerd aan elke speler die op regelmatige basis komt trainen en in samenspraak met de coach. De coach zal er op toezien dat de speler voldoende kennis heeft van de spelregels en beschikt over de minimumvaardigheden om op een verantwoorde manier aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.  De veiligheid van de speler zelf, en alle anderen op het veld, is steeds een prioriteit.  Dit houdt in dat iemand die lange tijd niet getraind heeft, kan gevraagd worden om eerst terug te trainen alvorens aan een wedstrijd deel te nemen.
 • De sportcel waakt over het sportieve beleid van de club.